Drentse sportverenigingen aan de slag met duurzaamheid

Drentse sportverenigingen aan de slag met duurzaamheid

Maandagavond ging het project Drenthe Sport Duurzaam officieel van start. In dit project worden buitensportverenigingen in Drenthe ondersteund bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra trapte het project samen met wethouder Albert Smit van Assen af. Vertegenwoordigers van alle Drentse gemeenten ontvingen daarna symbolisch vlaggetjes uit handen van voetballers van voetbalvereniging Achilles 1894.

Primeur voor sportverenigingen

Tijdens de avond werden de sportverenigingen uit Assen geïnformeerd over de mogelijkheden van het verduurzamen van hun accommodaties.  Vanaf 2017 wordt de Drentse Energielening van de Drentse Energie Organisatie voor sportverenigingen opgerekt tot 75% van de investering. Dit jaar wordt er in elke gemeente een bijeenkomst gehouden om sportverenigingen te informeren over de mogelijkheden van verduurzaming.

Prijs Drenthe Sport Duurzaam

Voetbalvereniging Achilles 1894 werd deze avond in het zonnetje gezet. Zij hebben het traject van verduurzaming al succesvol doorlopen. Rudi Smit en Herman Buissink namen de ‘Drenthe Sport Duurzaam’prijs voor beste verduurzaming van 2016 in ontvangst. In de vierjarige looptijd van het project wordt deze prijs jaarlijks uitgereikt aan de vereniging die zich extra heeft ingezet voor verduurzaming van de sportaccommodatie.

Pilot ledverlichting

De Gemeente Assen gaat de verenigingen ondersteunen bij de transitie naar ledverlichting. Wethouder Albert Smit:’ een groot onkostenpost bij verenigingen is het energiegebruik. Door over te gaan naar ledverlichting zal dit een aanzienlijke verlaging van deze kosten opleveren. De gemeente Assen onderzoekt de mogelijkheden om verenigingen daarin te ondersteunen.’ Voetbalvereniging Achilles 1894 gaat in opdracht van de provincie Drenthe een pilot uitvoeren voor het aanbrengen van ledverlichting.

Ondersteuning bij verduurzaming

Verenigingen die aan de slag willen met het verduurzamen van hun sportaccommodatie worden in het project Drenthe Sport Duurzaam ondersteund. Naast een gratis energiescan wordt er advies gegeven en meegedacht in het schrijven van een plan van aanpak, het maken van een financierings-/exploitatieplan en het aanvragen van offertes, subsidies en de financiering. Voorwaarde voor deelname aan het project is dat het gaat om een buitensport zoals tennis, voetbal, hockey etc. De vereniging moet de accommodatie in eigen beheer en/of exploitatie hebben.

Samenwerking

Drenthe Sport Duurzaam is een samenwerkingsverband van SportDrenthe, het Drents Energieloket en de Natuur en Milieufederatie Drenthe en wordt met subsidie van de provincie Drenthe uitgevoerd. Het project loopt tot en met het voorjaar van 2020.

Vragen?

Heeft u vragen over deelname aan Drenthe Sport Duurzaam? Lees op deze pagina meer over het project. Of neem contact op met het Drents Energieloket.