Energie-informatieavonden Asser voetbalclub ACV voor leden

Energie-informatieavonden Asser voetbalclub ACV voor leden

Voetbalvereniging ACV uit Assen gaat in samenwerking met Invent, Energiewacht, Klok Onderhoud- en afbouwgroep en de gemeente Assen de buurt in. Naast de plannen om de eigen accommodatie van ACV te verduurzamen, is het ook de bedoeling dat de club meedraait in een project, waarbij de leden en de inwoners in de nabije omgeving  uit de wijken Baggelhuizen en Westerpark kunnen aanhaken. Ook het provinciehuis is betrokken bij dit project. Zij stellen ruimtes beschikbaar voor de beide informatieavonden voor de bewoners uit de wijken.
Het project bied de leden van ACV en de bewoners uit de genoemde wijken met een eigen woning de mogelijkheid een gratis energiescan van hun woning te laten uitvoeren. Die scan, inclusief advies op maat en informatie, wordt betaald door de gemeente Assen en wordt uitgevoerd door Invent Advies uit Beilen. Op basis van die energiescan kan dan bepaald worden welke energiebesparende maatregelen getroffen kunnen worden. De enige voorwaarde is dus dat men lid is van ACV of  in één van de beide wijken woonachtig is en bereid is inzicht te geven in de energienota (de jaarafrekening). Natuurlijk is het de bedoeling dat de eigenaren serieus geïnteresseerd zijn in energiebesparing.
Energiewacht en Klok Onderhoud- en afbouwgroep verzorgen de vrijblijvende offerteaanvragen voor de maatregelen aan de woning, waarbij zoveel als mogelijk sponsoren van ACV een rol zullen spelen.
Maatregelen waaraan wordt gedacht zijn:
 Waarom doen we dit?
ACV wil zich presenteren als een vereniging met respect voor elkaar, de scheidsrechter,  de tegenstander, de materialen en het milieu. Daarbij hoort ook het verduurzamen van de eigen accommodatie en gebouwen in onze directe omgeving. Hiermee gaat ACV voor ENERGIE!
Daarnaast wil ACV iets terugdoen voor haar sponsoren.  Zij  krijgen via deze actie de mogelijkheid om een aantrekkelijke aanbieding te doen die een korting oplevert voor de huizeneigenaar en voor de leden van ACV die met de actie meedoen.
Informatiebijeenkomsten:
Op 30 september 2015 zal in de kantine van ACV de eerste informatieavond zijn voor de eigen leden waar u als lid van ACV met een eigen woning, bij aanwezig kunt zijn.
Op 7 en 14 oktober zijn dan de beide avonden voor de bewoners uit de wijken Baggelhuizen en Westerpark. Deze worden gehouden in het provinciehuis.
Er zullen dan een aantal presentaties gegeven worden door ACV en onze partners in dit project. U kunt dan ook nagaan of het voor u interessant kan zijn om mee te doen met deze verduurzamingsactie.
U wordt dan ook van harte uitgenodigd op de informatiebijeenkomst op: