Energielening SportDrenthe loopt lekker

Energielening SportDrenthe loopt lekker

Vaak is de financiering van duurzaamheidsinvesteringen een probleem voor sportverenigingen. Daarom heeft SportDrenthe samen met de Drentse Energie Organisatie een lening ontwikkeld, speciaal voor sportverenigingen in Drenthe. Afgelopen half jaar hebben 7 verenigingen gebruik gemaakt van de lening. Samen hebben ze € 226.000 geleend en € 496.000 geïnvesteerd.

Lage rente

Sportverenigingen in Drenthe kunnen een lening met een omvang van € 5.000 tot maximaal € 50.000 afsluiten voor investeringen in energiebesparing en/of duurzame opwekking van energie. De energielening kan maximaal zelfs 75% van de totale investering bedragen en kent een looptijd van 5 of 10 jaar. Bovenop de al lage rente  (op dit moment 2,2% bij 5 jaar en 2,5% bij 10 jaar) kunnen verenigingen ook nog een extra rentevoordeel verdienen wanneer leden of derden via de vereniging privé gaan investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen. Zo kan de rente uiteindelijk uitkomen op 0,5%.

Drenthe Sport Duurzaam

Binnen het project Drenthe Sport Duurzaam worden sportverenigingen ondersteund bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie. Naast een gratis energiescan en ondersteuning bij het maken van plannen, worden verenigingen geïnformeerd over financieringsmogelijkheden. De lening is een extra stimulans om het uitvoeren van verduurzamende maatregelen mogelijk te maken.

Meer informatie

Lees meer over de Energielening SportDrenthe op de website van de Drentse Energielening.

Lees meer over het project Drenthe Sport Duurzaam op de website.