Geef huismus, gierzwaluw en vleermuis een kans

Geef huismus, gierzwaluw en vleermuis een kans

Verschillende dieren zijn in hun voortbestaan afhankelijk van de beschutting van woningen of gebouwen. Ze maken een nest of zoeken een winterverblijf. Meestal heeft u als bewoner er geen weet van dat u onderdak verleent aan mussen, gierzwaluwen of vleermuizen. Deze beschermde diersoorten veroorzaken vaak geen overlast.

Verbouwplannen?
Bent u van plan om uw huis te isoleren of te verbouwen? Let er dan op of u deze dieren tegenkomt. Zonder dat u het weet kunt u de dieren verjagen of verstoren. Bij spouwmuurisolatie kan een vleermuis met jongen zelfs ingesloten raken. Laat een deskundige meekijken Bouwbedrijven laten bij grote renovaties vaak een flora- en faunaonderzoek doen door een ecologisch bureau. Wat veel mensen niet weten is dat óók particulieren bij verbouwingen moeten nagaan of er beschermde diersoorten in de woning aanwezig zijn. Dit is vastgelegd in de Flora- en faunawet. Aan zo’n onderzoek zijn kosten verbonden.

Meer informatie?
U contact opnemen met het Drents Energieloket tel: 085-7920158 of info@drentsenergieloket.nl. Voor specifieke vragen over Flora & Fauna vergunningen/ ontheffingen bij verbouwingen kunt u ook terecht bij uw eigen gemeente.