Nieuwe energielening gelanceerd voor sportverenigingen

Nieuwe energielening gelanceerd voor sportverenigingen

Tijdens de aftrap van het project ‘Drenthe Sport Duurzaam’ op maandagavond 16 januari in Assen, is er een nieuwe financieringsmogelijkheid voor Drentse sportverenigingen gelanceerd. Het project van SportDrenthe, het Drents Energieloket en de Natuur en Milieufederatie Drenthe, wordt met subsidie van de Provincie Drenthe uitgevoerd en beoogt met energiescans en gerichte ondersteuning en advisering te komen tot de verduurzaming van alle Drentse buitensportaccommodaties.

Vaak is de financiering van duurzaamheidsinvesteringen een probleem voor sportverenigingen. Daarom heeft SportDrenthe samen met de Drentse Energie Organisatie een nieuwe financieringsmogelijkheid ontwikkeld.  Sportverenigingen in Drenthe kunnen vanaf nu een lening met een omvang van € 5.000 tot maximaal € 50.000 afsluiten voor investeringen in energiebesparing en/of duurzame opwekking van energie. De energielening kan maximaal zelfs 75% van de totale investering bedragen en kent een looptijd van 5 of 10 jaar. Bovenop de al lage rente  (op dit moment 2,4%) kunnen verenigingen ook nog een extra rentevoordeel verdienen wanneer leden of derden via de vereniging  privé gaan investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen . Zo kan de rente uiteindelijk uitkomen op 0,5%.

De Drentse Energie Organisatie en SportDrenthe en haar partners, zien de lening als een extra stimulans voor de sportverenigingen om plannen voor verduurzamingsmaatregelen van hun accommodaties te ontwikkelen en op te starten. En voor dat laatste kunnen de verenigingen juist weer gebruik maken van de mogelijkheden van de mogelijkheden die het project ‘Drenthe Sport Duurzaam’ biedt.

Lees meer over de Energielening SportDrenthe op de website van de Drentse Energielening.