Speciale informatieavond voor bedrijven over isolatiecampagnes Emmen

Speciale informatieavond voor bedrijven over isolatiecampagnes Emmen

Educohof, het duurzaamheidspodium van de gemeente Emmen, en de Natuur en Milieufederatie Drenthe willen er samen werk van maken om inwoners te helpen bij het nemen van isolatiemaatregelen in hun woning. Daarbij zoeken we de samenwerking met bedrijven in Emmen en omgeving. Op dinsdagavond 22 maart hebben we een speciale avond belegd om met bedrijven in gesprek te gaan over het organiseren van gezamenlijke campagnes over isolatiemaatregelen.

‘Drent zit er warmpjes bij’
Sinds een jaar werkt het Drents Energieloket aan het verduurzamen van de Drentse woningvoorraad. Dit loket is een samenwerkingsverband van de Drentse gemeenten, provincie Drenthe, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Bouwend Nederland, Uneto-VNI en SLIM. Het Drents Energieloket heeft het afgelopen najaar de campagne ‘Drent zit er warmpjes bij’ (ook bekend onder de naam “de warmtetour”) uitgevoerd. De campagne bestond uit een reeks informatieavonden voor inwoners over de mogelijkheden van isolatiemaatregelen en met aansluitend een bedrijvenmarkt. Tot nu toe zijn deze informatieavonden door ruim 700 mensen bezocht.

In het najaar van 2016 organiseren we in Emmen in een aantal wijken en dorpen vergelijkbare informatiebijeenkomsten voor bewoners.Voor de aanpak maken we gebruik van de ervaringen die we het afgelopen najaar hebben opgedaan met de warmtetour in de wijk Emmerhout. Eén van de leerervaringen was dat het betrekken van bedrijven moeilijker was dan we hadden verwacht. Dit terwijl het voor bezoekers juist grote toegevoegde waarde heeft bedrijven direct te ontmoeten en eventueel offertes aan te kunnen vragen.

Daarom willen we graag in gesprek gaan met bedrijven uit Emmen en omgeving die werkzaam zijn op het gebied van isolatie van woningen. Heeft u interesse? Meld u dan aan voor 15 maart!

Locatie en datum
De bijeenkomst vindt plaats op 22 maart van 19.30-21.00 uur in het gemeentehuis van Emmen (ingang Vreding). Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met nadere informatie.

Aanmelden
Voor aanmelding vragen wij u een mail te sturen met uw naam, bedrijfsnaam en contactgegevens naar info@nmfdrenthe.nl. Mocht u op dit moment vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Xandra van Zon x.van.zon@nmfdrenthe.nl.