Wij steunen het oprichten van de Nationale Energiecommissie

Wij steunen het oprichten van de Nationale Energiecommissie

Teken net als Annie van de Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties en meer dan 15.000 anderen Nederlanders de oproep.

De verkiezingen zijn achter de rug en de formatiebesprekingen zijn in volle gang, tijd om de energietransitie topprioriteit te geven. We moeten zorgen dat het klimaat voorop staat, dat groene energie de banenaanjager voor Nederland wordt en dat onze natuur kan herstellen. De Natuur en Milieufederaties ondersteunen de oprichting van een nationale Energiecommissie van harte. Wij roepen u op dat ook te doen. Ga naar www.energiecommissie.nl en onderteken de volgende oproep aan het kabinet:

De oproep

Wij, betrokken burgers, instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn al volop aan de slag voor een duurzame economie. Voorlopers, zowel individuele inwoners als innovatieve bedrijven in Nederland, zijn al volledig onafhankelijk van fossiele energie. Wij geloven dan ook dat Nederland in 2030 kan zijn overgestapt op 100% duurzame energie. Maar daar hebben we wel wat voor nodig:

Wij zijn meer dan bereid onze kennis, ervaring en kracht in te zetten. Sterker nog, wij weten dat Nederland in 2030 overgestapt kan zijn op 100% duurzame energie.