Zonne-energie heeft de wind mee

Zonne-energie heeft de wind mee

Zonne-energie gaat een steeds belangrijker deel uitmaken van de energievoorziening. Op vele tienduizenden woningen in Drenthe zijn al zonnepanelen geplaatst en daar komen ieder jaar vele duizenden bij.

Campagne Zon zoekt Drent

Zonnepanelen worden steeds goedkoper en de ontwikkeling ervan gaat steeds verder: zowel in energieopbrengst per paneel als in vorm en kleur. Dit zorgt ervoor dat de vraag naar zonnepanelen in Drenthe groot is. In mei start daarom voor de vierde keer de  ZonzoektDrent campagne van het Drents Energieloket. Tijdens deze campagne worden geïnteresseerde Drenten tijdens informatiebijeenkomsten onafhankelijk voorgelicht over de mogelijkheden van zonne-energie voor de eigen situatie. De verschillende systemen, de mogelijkheden voor financiering en het lange termijn perspectief komen tijdens de campagne aan bod. Ook nemen gecertificeerde bedrijven weer deel aan deze campagne, zodat inwoners van Drenthe op basis van gerichte informatie een goede keuze kunnen maken.

Samen voor Zon

Niet alleen particuliere huishoudens zorgen voor meer zonne-energie. Lokale werkgroepen en energiecoöperaties richten steeds vaker een collectieve zonne-installatie op. Daarbij wordt dan een grote hoeveelheid panelen op bijvoorbeeld het dak van een grote schuur gelegd, waarbij gemiddeld zo’n 35.000 kWh per jaar wordt opgewekt; genoeg om 10 huishoudens van zonne-energie te voorzien. Samen opwekken is aantrekkelijk doordat er gebruik kan worden gemaakt van de Postcoderoosregeling.

Ondersteuning voor groepen

In Drenthe zijn zeker 15 werkgroepen en coöperaties in diverse gemeenten bezig om zo’n gezamenlijke installatie op te richten en te exploiteren. De Natuur en Milieufederatie helpt deze nieuwe coöperaties vooruit, samen met haar partners Drentse Kei, Drentse Energie Organisatie en de provincie. De collectieven worden ondersteund met een voucherregeling en met kennis. Met ‘vouchers’ kunnen groepen een financiële bijdrage aanvragen voor het inhuren van specialisten/adviseurs en om de oprichtings- en communicatiekosten te dekken.

Kennis- en netwerkbijeenkomsten

Speciaal voor de postcoderooscoöperaties organiseert de Natuur en Milieufederatie tevens een serie kennis- en netwerkbijeenkomsten. De eerste daarvan vond eind 2016 plaats in Assen en was gericht op kennismaking en het op tafel krijgen van de belangrijkste kennisvragen. Op 1 maart werd daaraan een meer inhoudelijk vervolg gegeven in Beilen. In totaal 35 mensen uit 15 verschillende initiatieven kregen van fiscalist en ervaringsdeskundige Simon Visbeek uitgelegd hoe de postcoderoosregeling precies werkt en hoe je daarmee een ‘businesscase’ kunt opzetten voor een collectieve zonne-installatie. Daarnaast deelden de verschillende initiatieven hun ervaringen tot nu toe en werden tips en contacten uitgewisseld. De volgende afspraak is op 12 april in Ansen en de serie zal op 10 mei worden afgesloten.

Doet u ook mee?

Wilt u ook aan de slag met een postcoderoosproject of wilt u samen met u dorps- of wijkgenoten een collectieve zonne-installatie bouwen? Neem dan contact op met Christiaan Teule van de Natuur en Milieufederatie voor de mogelijkheden.