Zonnelening voor Assenaren

Zonnelening voor Assenaren

Ook in 2016 krijgt de gemeente Assen een Zonnelening. De gemeenteraad van Assen heeft hiermee ingestemd. Dit betekent dat er een bedrag van 820.000 euro beschikbaar is gesteld voor Assenaren om zonnepanelen te financieren.

De provincie Drenthe moet nu eerst de lening nog officieel openstellen. Zodra dit een feit is zal dit gepubliceerd worden op, onder andere, deze pagina en in Berichten van de Brink.

Met het stimuleren van zonne-energie wil de gemeente Assen een bijdrage leveren aan het stoppen van klimaatverandering. Hiervoor is begin dit jaar het scenario Klimaat Akkoord uitgewerkt. Volgens dit scenario zou over zeven jaar 16% van alle gebruikte energie in Assen duurzaam moeten worden opgewekt. Dit vraagt om een investering van ongeveer 50 miljoen euro in zonnepanelen op daken van huizen en daarbovenop nog investeringen in zonneakkers en zonnepanelen op bedrijfspanden.

Ook in 2015 konden Assenaren gebruik maken van zonneleningen. Hiervoor was bijna een miljoen euro beschikbaar van gemeente en provincie. Een groot aantal inwoners heeft van de regeling gebruik gemaakt. Wanneer de zonneleningen kunnen worden aangevraagd, maakt de gemeente nog bekend via de gemeentepagina en de website.

Meer weten over de zonnelening? Kijk op www.zonzoektdrent.nl.