Financiering

Voor energiebesparende maatregelen en duurzame energie zoals isolatie en zonne-energie, kunnen er landelijk, provinciaal of vanuit de gemeente subsidies, leningen of andere regelingen beschikbaar zijn. In dit menu is overzichtelijk weergegeven welke regelingen beschikbaar zijn.

Aanvragen? Let op

Het Drents Energieloket informeert over de bestaande regelingen en subsidies, maar verstrekt zelf geen leningen of subsidies. Aanvragen kunt u doen bij de betreffende instantie, onderaan elke regeling staat een button die u naar een webpagina leidt met meer informatie en de mogelijkheid tot aanvraag.

Lening
Monumenten
Particulieren
Asbest
Zonneboilers
zonnepanelen
Sportverenigingen
Bedrijven
Energiecooperaties
Verenigingen
aardgasloos wonen
Biomassaketels
Dakisolatie
douche WTW
Duurzaam (ver)bouwen
infraroodpanelen
isolerend glas
LTV
Pelletkachels
Spouwmuurisolatie
Vloerisolatie
Warmtepompen
Belastingvoordeel
Energieneutraal bouwen
energieneutraal wonen
Subsidie
Reset filter
Lening
Monumenten
Particulieren
Een Duurzame Monumenten-Lening is een laagrentende lening die wordt verstrekt aan eigenaar-bewoners en VvE’s voor energiebesparende maatregelen in of aan een rijksmonumentale woning of appartement. De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. U vraagt de lening aan op basis van de investeringen in energiebesparende maatregelen. De betrokken aannemer en/of installateur kruist deze aan op basis van de maatregelenlijst op de Verklaring Energiebesparing Rijksmonument. Deze Verklaring Energiebesparing Rijksmonument bepaalt de grondslag (maximale hoogte) van de lening. Lees verder op de website van het Restauratiefonds.
Asbest
Lening
Particulieren
Asbestregeling Drenthe
De provincie Drenthe en haar gemeenten hebben geld beschikbaar gesteld om het verwijderen van asbestdaken in Drenthe te stimuleren. Hieronder vindt u informatie over de Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe, kortweg de ‘Asbestregeling Drenthe’. Als Drentse inwoner kunt u een stimuleringslening aanvragen voor het verwijderen van asbestdaken. Door deze lening te voorzien van een rentevoordeel wil de provincie Drenthe u financieel ondersteunen bij het verwijderen van uw asbestdak.
Particulieren
Zonneboilers
zonnepanelen
Zonnelening
De zonnelening is een lening van de provincie Drenthe voor het opwekken van zonne-energie. De lening is ingezet om particuliere woningbezitters te stimuleren voor de aanschaf van zonnepanelen, zonneboiler of andere techniek gericht op het winnen van zonne-energie. Deze lening liep gedurende vijf jaar, van 2014 t/m 2018. De lening is niet meer beschikbaar. De in 2018 aangevraagde leningen worden nog in behandeling genomen door SNN.
Lening
Sportverenigingen
Energie Lening SportDrenthe
Sportverenigingen in Drenthe kunnen vanaf nu een lening met een omvang van € 5.000 tot maximaal € 50.000 afsluiten voor investeringen in energiebesparing en/of duurzame opwekking van energie. De energielening kan maximaal zelfs 75% van de totale investering bedragen en kent een looptijd van 5 of 10 jaar. Bovenop de al lage rente (op dit moment 2,4%) kunnen verenigingen ook nog een extra rentevoordeel verdienen wanneer leden of derden via de vereniging privé gaan investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen . Zo kan de rente uiteindelijk uitkomen op 0,5%.
Lening
Monumenten
Particulieren
Lening: Financiering karakteristiek bezit in Drenthe (2017-2020)
Deze laagrentende lening van de provincie Drenthe is bestemd voor de instandhouding (restauratie en onderhoud) of herbestemming van provinciale monumenten. De eigenaar van een provinciaal monument kan tegen een zeer lage rente een lening afsluiten voor de instandhoudingskosten en de kosten voor het isoleren van het gebouw. Aanvragen kan gedurende het hele jaar.
Bedrijven
Energiecooperaties
Verenigingen
Energie Lening Drenthe
Met de Energie Lening Drenthe biedt de Drentse Energie Organisatie het MKB, stichtingen, verenigingen, coöperaties en andere rechtsvormen een financiering voor investeringen in duurzame energie en maatregelen voor energiebesparing. Ontdek of je in aanmerking kunt komen voor deze lening op de site van Energie Lening Drenthe. Daarna nog vragen? Mail naar [email protected]
aardgasloos wonen
Asbest
Biomassaketels
Dakisolatie
douche WTW
Duurzaam (ver)bouwen
infraroodpanelen
isolerend glas
Lening
LTV
Particulieren
Pelletkachels
Spouwmuurisolatie
Vloerisolatie
Warmtepompen
Zonneboilers
zonnepanelen
Energiebespaarlening Drenthe
De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis of appartement te financieren. De zeer lage rente (0.7% – 1,5%) maakt het misschien wel mogelijk, dat u met de gerealiseerde besparing de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening kan dekken. Het maximale leenbedrag bedraagt €25.000. Wilt u echter uw woning of appartement Zeer Energiezuinig maken, dan kunt u maximaal €40.000 lenen. Gaat u uw woning renoveren naar Nul Op De Meter, dan bedraagt het maximale leenbedrag zelfs €50.000.
Belastingvoordeel
Duurzaam (ver)bouwen
Energieneutraal bouwen
energieneutraal wonen
Particulieren
zonnepanelen
BTW-teruggave particulieren bij aanschaf zonnepanelen
Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de BTW op aanschaf- en installatiekosten van de Belastingdienst terugvragen. Dit kan nu ook met terugwerkende kracht, ongeacht het jaar waarin je de zonnepanelen hebt aangeschaft.
Belastingvoordeel
Dakisolatie
Duurzaam (ver)bouwen
Particulieren
Spouwmuurisolatie
Vloerisolatie
9% BTW over arbeidskosten bij het isoleren van je huis
Als je een woning isoleert met als doel hem energiezuiniger te maken, dan vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar onder het 9%-tarief.
aardgasloos wonen
Biomassaketels
Duurzaam (ver)bouwen
Energieneutraal bouwen
energieneutraal wonen
Particulieren
Pelletkachels
Subsidie
Warmtepompen
Zonneboilers
Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE
Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie kun je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.