De verduurzaming van de tennisclub Havelte (HTC)

7 juni 2018

7 juni 2018

Door Ruud van der Laan, voorzitter

‘De saamhorigheid van dit verduurzamingsproces bepaalt nog steeds voor een groot deel de sfeer in de club.’

Wat was de aanleiding om te beginnen met een verduurzamingstraject?

Na de ombouw van het tennispark in 2011, van gravel naar Provision, een keramische korrel als infill op een kunstmat, was het mogelijk geworden het hele jaar door te tennissen. Het eerste probleem dat zich aandiende was wel voorzien, maar heeft toch de nodige hoofdbrekens gekost. Ons clubgebouw was een zomeronderkomen. In de winter slecht warm te krijgen en dat dan ook nog met veel energieverlies (gevelkachels) en dus hoog gasverbruik.

Hoe pakte u dit aan?

In september 2013 is er een werkgroep opgestaan die reeds bestaande plannen is gaan wegen en uiteindelijk tot een keus is gekomen. De bouwwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een aannemersbedrijf en specialisten en een grote groep vrijwilligers uit de club. In totaal praten we over ongeveer 70 actieve leden, die weken achtereen op zaterdagen en andere momenten hun steentje hebben bijgedragen.

Hoe wist u wat u moest doen?

We hebben een bouwkundige in onze gelederen. Hij heeft de ontwerpen gemaakt en zich gebogen over de meest duurzame aanpak.

Welke maatregelen heeft u laten uitvoeren en waarom?

Er is eind 2013 begonnen met het installeren van 27 PV(zonne)panelen. Daarna heeft de aannemer in de zomer van 2014 de verbouw gerealiseerd. Hierbij is er vloerisolatie aangebracht en overal dubbele beglazing. Ook is er een nieuwe hoogrendementsketel geplaatst met radiatoren. Daarna, in de winter van 2014/15, hebben vrijwilligers het gehele dak aan de binnenzijde voorzien van een 12 cm dikke PIR-isolatielaag. Tenslotte is er na de zomer van 2015 begonnen aan de afwerking van de buitenmuren. Ook hier is een laag van 10 cm PIR aangebracht, afgedekt met een dampremmende folie en daarna afgewerkt met lariks-planken. Eind 2015 was dit alles klaar en is de feestelijke heropening op 30 januari 2016 verricht door onze burgemeester Rikus Jager. Na een korte periode van betrekkelijke rust is besloten nog een laatste stap in het proces van verduurzaming te zetten: de oude verlichting vervangen door moderne en zuinige LED-verlichting. Dit is gerealiseerd in april 2017.

Hoe heeft u deze werkzaamheden gefinancierd?

Voor de verbouw van het clubgebouw is er geen gebruik gemaakt van subsidies, omdat die er niet waren. De club heeft daarvoor een lening moeten afsluiten. De LED-verlichting is wel mede tot stand gekomen door subsidie van de gemeente Westerveld, de overheid en het Bercoopfonds. Goed voor de helft van de totale investering. De rest was gereserveerd.

Liep u wel eens ergens tegenaan in dit proces?

Tegenvaller was het feit dat na de verbouw ook de riolering nog moest worden aangepakt. Extra kostenpost!

Hoe heeft u de leden laten weten dat de club bezig was met verduurzaming?

Er was een aantal buitengewone ledenvergaderingen nodig om plannen te mogen/kunnen uitvoeren. Dit waren de momenten waarop met de juiste argumenten de leden werden geïnformeerd.

Wat heeft deze verduurzamingsreis u opgeleverd?

Allereerst een geweldig trots gevoel waar het de club en dus haar leden betreft. We hebben laten zien aan elkaar en de buitenwereld waartoe saamhorigheid kan leiden. Dit bepaalt nog steeds voor een groot deel de sfeer in de club. Daarnaast is er het ongelooflijke resultaat met betrekking tot het terugdringen van de energielasten. En dat is een jaarlijks terugkerend voordeel en feestje.

Heeft de Havelter TC nog verduurzamingswensen?

Op dit moment zijn er geen verdere wensen. We genieten met z’n allen van het park en clubgebouw.

We zijn trots op datgene wat we samen hebben kunnen realiseren.

Bedrijven