Klimaatakkoord: nu aan de slag

4 juli 2019

4 juli 2019

Met het op vrijdag 28 juni jl. door het kabinet gepresenteerde Klimaatakkoord zet Nederland een wezenlijke stap vooruit in het aanpakken van klimaatverandering en het halen van de Parijs-doelen. Na ruim anderhalf jaar ligt er nu een eerste klimaatplan. Nederland kan hiermee aan de slag. De belangrijkste winstpunten zijn:

  • Een CO2-heffing; waardoor de grootste vervuilers gaan betalen voor een deel van hun CO2-uitstoot. De opbrengsten van de heffing zijn bestemd voor bedrijven die werk maken van vergroening.
  • 70% hernieuwbare elektriciteit in 2030; door over te schakelen op schone elektriciteit, kan Nederland grote hoeveelheden gas, kolen en olie besparen, met ruim baan voor lokaal eigendom voor burgers.
  • Verduurzamen woningen; met een wijkgerichte aanpak zullen de komende jaren 1,5 miljoen huizen woonlasten-neutraal worden verduurzaamd;
  • De landbouw gaat fors verminderen in de uitstoot van CO2; er liggen goede plannen voor veenweidegebieden, die direct en indirect zorgen voor minder uitstoot van CO2.

In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met bijna de helft zijn teruggedrongen in Nederland. Dit is een uitvloeisel van de internationale klimaatafspraken die in 2015 in Parijs zijn gemaakt. Op dit moment is het Nederlandse Klimaatakkoord in volle ontwikkeling en wordt waarschijnlijk in de tweede helft van dit jaar ondertekend. Deze afspraken moeten ook regionaal worden uitgewerkt, wat vraagt om een sterke lokale energiestrategie. Landelijk kunnen we niet één op één doorzetten naar lokaal, terwijl dit onmisbaar is om de klimaatdoelstellingen in 2030 te halen. Hoe geef je landelijke klimaatdoelstellingen regionaal vorm? Dit is een grote uitdaging en vraagt om een nieuwe manier van samenwerken. Provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven, netbeheerders, maatschappelijke organisaties, woningbouwverenigingen en inwoners zijn aan zet. Zij worden gevraagd samen een Regionale Energiestrategie (RES) binnen de komende anderhalf jaar te maken. Deze beslaat bijvoorbeeld de opgave voor hernieuwbare energie (elektriciteit en warmte) en de ruimtelijke impact, inclusief de overwegingen voor de energie-infrastructuur.

Kijk voor de volledige inhoud en een overzicht van alle maatregelen uit het Klimaatakkoord op www.klimaatakkoord.nl. Heeft u vragen over het Klimaatakkoord en wilt u weten wat het mogelijk voor u gaat betekenen, dan kunt u terecht bij het Drents Energieloket. Het loket is bereikbaar via 085 – 792 01 58 (lokaal tarief, kijk voor de openingstijden op https://www.drentsenergieloket.nl/contact/) of per mail [email protected].

Bedrijven