Nieuwe subsidieregeling voor verduurzaming sportaccommodatie

27 augustus 2018

27 augustus 2018

Op 20 juli is officieel aangekondigd dat het Ministerie van VWS met ingang van 2019 jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar stelt van 87 miljoen euro voor sportorganisaties. Sportverenigingen of sportstichtingen zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op deze subsidie als ze werkzaamheden laten verrichten ten behoud of verbetering van de accommodatie. Een mooie kans voor Drentse sportverenigingen die hun sportaccommodatie willen verduurzamen.

De subsidieregeling

De mogelijkheid om de BTW terug te vragen op verrichte werkzaamheden vervalt vanaf 2019. Dit wordt (grotendeels) gecompenseerd door de aangepaste subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties, waarbij 20% van de investering wordt vergoed. Voor investering in energiebesparende maatregelen, duurzame energieopwekking of het toegankelijk maken van de sportaccommodatie voor mensen met een beperking is een extra subsidie mogelijk van 15 % van de investering.

Verduurzaming van het sportgebouw

Voor sportverenigingen die willen investeren in duurzame maatregelen betekent dit dat er vanaf 2019 een subsidie mogelijk is op 35% van het investeringsbedrag. In de loop van dit jaar wordt er meer bekend over de subsidieregeling, de voorwaarden en hoe je de subsidie aan kunt vragen.

Drenthe Sport Duurzaam

Binnen het project Drenthe Sport Duurzaam worden sportverenigingen ondersteund bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie. Met een gratis energiescan, hulp bij het maken van plannen voor duurzame maatregelen en advies hoe dit te financieren kunnen sportverenigingen aan de slag met hun clubgebouw en veldverlichting.

Lees meer over Drenthe Sport Duurzaam.

Lees het hele artikel op NOC-NSF

Lees de officiële aankondiging in de Staatscourant.

 

Bedrijven