Over het Drents Energieloket

Het Drents Energieloket voorziet huiseigenaren van Drenthe van goed onafhankelijk advies om energie te gaan besparen of om duurzame energie te gaan opwekken in hun woning.

Wat doet het Drents Energieloket?

Uw woning energiezuiniger of energieneutraal maken. Welke stappen kunt u dan zetten? Wat is er allemaal mogelijk? Zijn er subsidies voor? En gelden die subsidies ook voor uw specifieke gemeente?

Bij het Drents Energieloket kun je terecht voor vragen over het energiezuiniger maken van je woning. Wij zijn er voor informatie en kosteloos en onafhankelijk advies. Bel het loket top 085 – 7920158 of stuur een mailtje naar [email protected]

Campagnes

Het Drents Energieloket organiseert door het jaar heen diverse bijeenkomsten. In het voorjaar voornamelijk over zonne-energie via de campagne van Zon Zoekt Drent. In het najaar organiseerden we de campagne Drent zit er warmpjes bij tot en met 2018. In 2019/2020 startten we de wintercampagne Ga Duurzaam ‘up date’ voor uw woning.

Hou de agenda van het Drents Energieloket in de gaten voor lopende campagnes. Ook via de Facebookpagina van het Drents Energieloket houden we je op de hoogte.

Informatie

Het Drents Energieloket geeft informatie en beantwoordt uw vragen via telefoon en mail en op bijeenkomsten die in heel de provincie worden gehouden. Het loket brengt u in contact met voor u interessante leveranciers en producten.

Samen met partners

Het Drents Energieloket is een samenwerking tussen de 12 Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en de Natuur en Milieufederatie Drenthe, en is niet gelieerd aan bedrijven.