Over het Drents Energieloket

Het Drents Energieloket voorziet huiseigenaren van Drenthe van goed onafhankelijk advies om energie te gaan besparen of om duurzame energie te gaan opwekken in hun woning.

Wat doet het Drents Energieloket?

Welke stappen kun je nemen? Wat is er allemaal mogelijk? Zijn er subsidies voor?

Bij het Drents Energieloket kun je terecht voor vragen over het energiezuiniger maken van je woning.

Het loket is telefonisch en via e-mail te bereiken. We voorzien je van onafhankelijke adviezen en zijn niet gelieerd aan bedrijven.

Campagnes

Het Drents Energieloket organiseert door het jaar heen diverse bijeenkomsten. In het voorjaar voornamelijk over zonne-energie via de campagne van Zon Zoekt Drent. In het najaar organiseren we de campagne Drent zit er warmpjes bij over isolatie en duurzame verwarming. Hou de agenda van het Drents Energieloket in de gaten voor lopende campagnes. Ook via de Facebookpagina van het Drents Energieloket houden we je op de hoogte.

Informatie

Het Drents Energieloket geeft informatie en beantwoordt je vragen via telefoon en mail en op bijeenkomsten die in heel de provincie worden gehouden. Het loket brengt jou in contact met voor jou interessante leveranciers en producten.

Samen met partners

Binnen het Drents Energieloket werken veel partijen samen: de twaalf Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Buurkracht, SLIM wonen met energie en de Natuur en Milieufederatie Drenthe.