Subsidie afkoppelen regenwater

23 januari 2020

23 januari 2020

Wilt u de afvoer van het hemelwater afkoppelen van de riolering? De gemeente Aa en Hunze heeft daarvoor een subsidieregeling beschikbaar gesteld.

Regen is schoon water. Het is jammer als dit water via de regenpijp of kolken in de riolering verdwijnt om te worden gezuiverd. De gemeente Aa en Hunze geeft daarom subsidie als u de afvoer van hemelwater van het dak of terreinverharding wilt ‘afkoppelen’ van de riolering. De subsidie bedraagt €400,-. Of meer indien u een groter oppervlak wilt afkoppelen dan 150m2.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Aa en Hunze.
  • U bent zelf eigenaar van het perceel waarvan u het hemelwater afkoppelt.
  • De regenpijp is nu nog aangesloten op het openbaar gemengd riool en niet al eerder afgekoppeld.
  • Het af te koppelen oppervlak waar het om gaat is minimaal 40 m2.
  • Het moet duidelijk zijn wat er met het regenwater gebeurt na afkoppeling van de regenpijp. Het moet bijvoorbeeld kunnen infiltreren in uw eigen tuin en het mag geen negatief effect hebben op de omgeving.
  • Alleen bestaande panden komen in aanmerking voor subsidie.

Aanvragen

Vraag de subsidie aan via het aanvraagformulier afkoppelen regenwater. Heeft u verder nog vragen, neem dan telefonisch contact op via 14 0592.

Goed om te weten

Deelt u uw regenpijp met de buren? Overleg dan met hen over uw plannen. U kunt ook samen met de buren een aanvraag indienen.

Meer informatie

Op www.riool.info leest u meer over hoe u regenwater probleemloos kunt verwerken in de tuin.

Bedrijven