Subsidie afkoppelen regenwater

23 januari 2020

23 januari 2020

Regen is schoon water. Het is jammer als dit water via de regenpijp of kolken in de riolering verdwijnt om te worden gezuiverd. De gemeente geeft daarom subsidie als u de afvoer van hemelwater van het dak of terreinverharding wilt ‘afkoppelen’ van de riolering. De subsidie bedraagt €400,-. Of meer indien u een groter oppervlak wilt afkoppelen dan 150m2.

Voorwaarden

  • U bent zelf eigenaar van het perceel waarvan u het hemelwater afkoppelt.
  • De regenpijp is nu nog aangesloten op het openbaar gemengd riool en niet al eerder afgekoppeld.
  • Het af te koppelen oppervlak waar het om gaat is minimaal 40 m2.
  • Het moet duidelijk zijn wat er met het regenwater gebeurt na afkoppeling van de regenpijp. Het moet bijvoorbeeld kunnen infiltreren in uw eigen tuin en het mag geen negatief effect hebben op de omgeving.
  • Alleen bestaande panden komen in aanmerking voor subsidie.

Aanvragen

Subsidie kunt u aanvragen door contact op te nemen met Diane Schepers: [email protected] of 0592 482331. Zij kan u ook informeren over de exacte voorwaarden van de subsidieregeling.

Goed om te weten

Deelt u uw regenpijp met de buren? Overleg dan met hen over uw plannen. U kunt ook samen met de buren een aanvraag indienen.

Meer informatie

Op www.riool.info leest u meer over hoe u regenwater probleemloos kunt verwerken in de tuin.

Bedrijven