Asbest

Veelgestelde vragen

Over asbest

 

Hoe weet ik dat ik een asbestdak heb?

 Moet ik mijn asbest laten verwijderen?

De regering werkt aan een verbod op asbestdaken. Als dit verbod doorgaat moet je een asbestdak, bijvoorbeeld op je schuurtje, voor 2024 (laten) verwijderen. Kijk of je dat samen met buren kunt doen om de kosten te drukken. Bron Milieu Centraal.

Doe de check

Check of jij asbest in je dak hebt met de asbestchecker van Milieu Centraal.

Waar moet ik de asbestplaten inleveren?

Wat mag ik zelf doen?

Is er een regeling of subsidie voor het verwijderen van asbest?

Er is geen subsidie, maar u kunt gebruik maken van een uitvoeringsregeling Verwijdering Asbestdaken Drenthe.

De provincie Drenthe heeft geld beschikbaar gesteld om het verwijderen van asbestdaken in de provincie Drenthe te stimuleren. Hieronder vindt u informatie over de Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe, kortweg de ‘Asbestregeling Drenthe’. Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 november 2017 tot 1 januari 2020.

Als inwoner van de provincie Drenthe kunt u een stimuleringslening aanvragen voor het verwijderen van asbestdaken. Door deze lening te voorzien van een rentevoordeel wil de provincie Drenthe u financieel ondersteunen bij het verwijderen van uw asbestdak. Dit rentevoordeel is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe. Er kan een lening aangevraagd worden voor de kosten van de volgende activiteiten:

  • Inventarisatie van een asbest dak door een gecertificeerd bedrijf;
  • Onderzoek in kader van Natuurtoets (Wet Natuurbescherming);
  • De sanering van een asbest dak en daarbij behorende eindcontrole door een gecertificeerd bedrijf;
  • De sloop van een gebouw met een asbest dak. Echter alleen als onderdeel van het asbestsaneringsproject;
  • Het aanbrengen van een nieuw dak, eventueel inclusief isolatie. Echter alleen als onderdeel van het asbestsaneringsproject;
  • De voorbereiding en het saneren van bodemverontreiniging als gevolg van erosie van het asbest dak.

Wilt u in aanmerking komen voor de stimuleringslening, dan dient u eigenaar te zijn van een gebouw met een asbestdak dat is gelegen binnen de provincie Drenthe, alsmede vereniging van eigenaren (VVE) binnen de provincie Drenthe.

Voor meer informatie en aanvragen kijk op de website van de Provincie Drenthe.

Ik heb mijn asbestdak al laten verwijderen. Kan ik achteraf alsnog een aanvraag doen?

 

 

Weten hoe jij energie kunt besparen?

Wil je ook een lagere energierekening? Dat kan door je woning beter te isoleren of aan de slag te gaan met duurzame verwarming. Uiteindelijk kun je zelfs energieneutraal wonen. We vertellen je er alles over in de campagne 'Drent zit er warmpjes bij'. Kom naar een van de Bespaarmarkten die we deze winter houden bij jou in de buurt.

Lees meer