Zonnepanelen

Veelgestelde vragen

Over zonnepanelen

Welke vergoeding krijg ik bij mijn energieleverancier?

Als je zonne-energie opwekt, wordt bij het opmaken van je jaarafrekening jouw opgewekte zonne-energie afgetrokken van de door jou gebruikte energie. Je betaalt dan alleen de energie die je meer hebt verbruikt dan dat je hebt opgewekt. Salderen heet dat.

Mocht je meer zonne-energie produceren dan je verbruikt, dan krijg je bij jouw eindafrekening een vergoeding over het door jou terug geleverde surplus.

Hoe bereken ik de actuele terugleververgoeding voor salderen?

Energievergelijk.nl heeft een energiewijzer gepubliceerd die de actuele terugleververgoeding voor salderen per energieleverancier opsomt. Bekijk hier de energiewijzer. Het overzicht zal na iedere wijziging worden bijgewerkt, zodat de vergoedingen altijd actueel zijn. Kijk hier voor meer informatie over de energiewijzer.

Wie komt er in aanmerking voor de zonnelening?

De voorwaarden waaraan u moet voldoen, legt uw gemeente of provincie vast in een regeling. Deze zijn terug te vinden in het schema in de folder ‘zonnelening 2015′ (pdf).

Maar er zijn ook kenmerken die voor iedere aanvrager hetzelfde zijn (van de website van SVn):

– De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- (afhankelijk van de regeling van uw gemeente of provincie).

– Tot een bedrag van € 7.500,- geldt een looptijd van 10 jaar. Voor een hoger bedrag bedraagt de looptijd 15 jaar.

– De rente wordt vastgesteld op de datum van binnenkomst van de aanvraag bij SVn en is gebaseerd op het 10- of 15-jaars rentetarief van SVn, met daarop een korting van 3% (minimaal rentepercentage 0,50%). De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening. Kijk voor de actuele rentetarieven hier.

– De Duurzaamheidslening betreft een jaarannuïteitenlening en wordt dus annuïtair afgelost. Met annuïtair terugbetalen heeft u uw Duurzaamheidslening op de einddatum helemaal terugbetaald. Wat betekent annuïtair lenen? Het te betalen bedrag op basis van jaarannuïteiten moet steeds voor 1/12 deel worden voldaan voor de laatste van de maand. De maandtermijn bestaat uit een aflossingsdeel en een rentedeel. Het aflossingsdeel wordt per 31 december van ieder jaar met de restschuld verrekend. Het aflossingsdeel zal gedurende de looptijd van de lening jaarlijks groter worden. Het rentedeel zal jaarlijks kleiner worden. Uw maandtermijn blijft gelijk.

– Op het moment dat een aanvrager ouder is dan 75 jaar wordt het inkomen op € 0,00 gesteld en wordt de aanvraag afgewezen. Als er twee aanvragers zijn en er één jonger is dan 76 jaar, dan wordt het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar wel meegenomen in de beoordeling en het inkomen van de andere aanvrager (ouder dan 75) niet.​

– De afsluitkosten zijn 2% over de hoofdsom van de lening.

– De lening wordt onderhands verstrekt.

– De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.

– Altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij aflossen (met een minimum van € 250,-).

Kan ik een zonnelening combineren met andere regelingen?

Als je de andere regeling inzet voor een andere energiebesparende maatregel aan je huis, dan kun je zowel een zonnelening als een andere regeling aanvragen. Dubbele financiering voor alleen zonnepanelen is niet mogelijk. Kijk ook goed naar de voorwaarden.

Hoe werkt de BTW-teruggave bij aanschaf van zonnepanelen?

Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de BTW op aanschaf- en installatiekosten van de Belastingdienst terugvragen. De belastingregel geldt met terugwerkende kracht sinds 20 juni 2013.

Klik hier voor meer informatie over deze BTW-teruggave.

Wat wordt er getoetst in de krediettoets bij de zonnelening?

Alle kredietaanvragen worden door SVn getoetst bij het BKR, ook de Zonnelening. SVn meldt de afgesloten kredietovereenkomst bij het BKR.

Het BKR verwerkt deze gegevens in het Centrale Krediet Informatiesysteem ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico’s en het voorkomen van problematische schuldsituaties.

De toets bepaalt of het financieel gezien verantwoord is om een zonnelening af te sluiten.

Heb je vragen over jouw persoonlijke situatie? Neem dan contact op met het SVn via (033) 253 94 01.

Waarom zou ik met behulp van een zonnelening zonnepanelen aanschaffen?

Zonne-energie opwekken loont: je energierekening daalt, je huis stijgt in waarde en je energiehuishouding wordt duurzamer. Misschien ben je daarom al langer aan het nadenken over de aanschaf van zonnepanelen of zonneboilers, maar kom je er qua financiën niet uit. Dan is misschien de zonnelening de oplossing. De lening heeft weinig voorwaarden, heeft een lage vaste rente en de aanvraag is overzichtelijk, maar let op: geld lenen kost geld.

Kan ik ook zonnepanelen plaatsen op mijn huurwoning?

De meeste woningcorporaties hebben het plaatsen van zonnepanelen opgenomen in onderhoudsplannen van de huurwoningen. Bij een aantal woningcorporaties heeft de huurder de mogelijkheid zelf zonnepanelen te (laten) plaatsen. Benieuwd naar wat er bij jou mogelijk is? Neem contact op met je woningstichting.

Ik heb al een energiezuinig (nieuwbouw) huis, kan ik dan ook meedoen aan deze regeling?

Ook jij kunt zonnepanelen plaatsen en eventueel een duurzaamheidslening afsluiten.

Is de rente die betaald wordt fiscaal aftrekbaar op de Inkomstenbelasting?

Zowel de Belastingdienst als SvN kan geen uitsluitsel geven. Voorwaarden voor fiscaal aftrekbare rente zijn in ieder geval 1) de verbetering van woning en 2) annuïteitenlening. Er zijn grofweg 2 voorwaarden: Woningverbetering en het dient een onroerend goed te zijn.

In 2010 is hier duidelijkheid over gegeven door de Minister van Financiën:

“Als een belastingplichtige een lening afsluit voor de aanschaf van een zonnepaneleninstallatie, kan hij deze schuld als eigenwoningschuld aanmerken mits de zonnepaneleninstallatie onroerend is geworden. Er bestaan verschillende zonnepaneleninstallaties. Zo zijn er bijvoorbeeld zonnepanelen die als het ware “los op de daken gelegd worden” en panelen die slechts met een viertal schroeven worden bevestigd. Deze installaties zijn niet onroerend geworden. Een installatie is onroerend geworden als deze duurzaam met de woning is verenigd in de zin van artikel 3:3 juncto 3:4 van het BW doordat de installatie naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Hierbij is het niet meer van belang dat technisch de mogelijkheid bestaat om het bouwsel te verwijderen. Uitgaven voor een onroerende zonnepaneleninstallatie kunnen worden aangemerkt als eigenaarslasten. De beoordeling of de zonnepaneleninstallatie onroerend is, is civielrechtelijk van aard en afhankelijk van de feiten en omstandigheden.”

In het geval dat de zonnepaneelinstallatie deel uit maakt van de woning mag de rente fiscaal worden afgetrokken.

Indien het een vrijstaande installatie betreft (bijvoorbeeld een opstelling op het erf / in de tuin) dus niet.

De vorm van de lening is geen voorwaarde, het mag dus een annuïteiten of aflossingsvrije lening zijn.

Moeten zonnepanelen ook worden verzekerd?

Zonnepanelen zijn onderdeel van de woning en vallen normaal gesproken onder uw woonhuis (opstal)-verzekering. Door plaatsing van zonnepanelen zal de herbouwwaarde iets toenemen, maar in de praktijk is de toename van de herbouwwaarde gering, waardoor er nauwelijks sprake is van invloed op je verzekeringspremie. Vaak staat in de polisvoorwaarden dat je wijzigingen aan de woning dient door te geven; het is dus verstandig dit door te geven aan jouw verzekeraar.

Er zijn aparte verzekeringen mogelijk voor zonnepanelen tegen blikseminslag, brand e.d., maar weeg het risico af tegen de kosten.

 

Weten hoe jij energie kunt besparen?

Wil je ook een lagere energierekening? Dat kan door je woning beter te isoleren of aan de slag te gaan met duurzame verwarming. Uiteindelijk kun je zelfs energieneutraal wonen. We vertellen je er alles over in de campagne 'Drent zit er warmpjes bij'. Kom naar een van de Bespaarmarkten die we deze winter houden bij jou in de buurt.

Lees meer