Verbod op asbestdaken van de baan

13 augustus 2019

13 augustus 2019

Het voorstel om asbestdaken per 2024 te verbieden is van de baan. De Eerste Kamer verwierp het wetsvoorstel, ondanks het idee van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) om het verbod uit te stellen tot 2028.

Hoewel veel Eerste Kamerleden wel vóór een verbod op de ziekteverwekkende daken zijn, vinden ze de aanpak van het kabinet te overhaast en rigoureus. De vraag is hoe gebaat de volksgezondheid erbij is. In praktijk kan het voorstel onuitvoerbaar zijn: mensen moeten in korte tijd hun dak vervangen, wat veel werk en hoge kosten met zich meebrengt. VVD, CDA, PVV, PvdA en SGP stemden daarom tegen.

Daken zijn de laatste grote bron waardoor asbestvezels in het milieu komen. In Drenthe bestaat momenteel nog ongeveer 5,2 miljoen vierkante meter aan asbestdaken.

Bedrijven