Zonnepanelen roerend of onroerend goed?

20 september 2019

20 september 2019

Een vraag  van velen is of een niet-geïntegreerde zonnepaneleninstallatie op een dak roerend blijft of toch een onroerende zaak wordt na bevestiging op of aan een gebouw. Het gaat daarbij met name om installaties op daken die een andere eigenaar kennen dan de gebouweigenaar (bijvoorbeeld in het geval van huur). Onder banken en juristen lijkt de opvatting te bestaan dat dergelijke installaties na bevestiging onroerend zijn en dus aan de grond- of gebouweigenaar toekomen. Banken eisen in de regel dat een opstalrecht wordt gevestigd.

Geïntegreerde zonnepanelensystemen worden als onroerend en zonnepanelensystemen op het dak worden als roerend beschouwd. Het verschilt per gemeente of ze het systeem meenemen in de WOZ-berekening.

Hoe het precies zit? Lees het hier.

Bedrijven